Webdesign: Pascale Braun 18 september 2018
Astrologie & Counselling Jopie Martens Blog Home Consult Counselling Actueel Cursus Relatie Transit Links Contact
28 september 2017 om 21:34 uur op 16:51 graden Steenbok gaat Pluto direct lopen.  Pluto is op 20 april 2017  retrograde gegaan. Pluto loopt sinds 2008 door het teken Steenbok en blijft in dit teken tot 22 januari 2024. Pluto heeft 246 jaar nodig om door de hele dierenriem te gaan. De evolutionaire les voor de mensheid tijdens Pluto door het teken Steenbok is leren verantwoordelijk te nemen voor eigen daden, dat geldt dus voor alle machthebbers maar ook voor elk individu afzonderlijk. Pluto in steenbok vraagt van leiders, mensen te inspireren tot het verbeteren van hun eigen leven en zich niet langer afhankelijk op te stellen van zekerheden die uiteindelijk een verlammend effect hebben op ieders ambitie. We worden in deze jaren verplicht de eigen bestemming in handen te nemen. De les is hoe we onze individualiteit kunnen bepalen aan de hand van een sociale positie of functie. Het is van belang dat we leren tijdens deze periode hoe het persoonlijke doel een aansluiting vind bij het sociale doel De samenleving kan zorgen dat we onze doeleinden verwezenlijken. In positieve vorm geeft Pluto in Steenbok de motivatie die nodig is om met zijn allen de wereld te verbeteren en daarmee bij onszelf te beginnen. In negatieve zin confronteert Pluto in Steenbok machthebbers of mensen die anderen hebben gemanipuleerd om de eigen doeleinden te verwezenlijken. Zij zullen worden afgezet of verdreven uit hun positie. Tijdens de doorgang van Pluto door het teken Steenbok gaat het om herstructurering van het systeem. Tijdens deze periode kan het streven om de macht en het kost wat kost handhaven van een positie enorme gevolgen hebben. Er kunnen spanningen ontstaat tussen verschillende bevolkingsgroepen, zij zijn verbitterd, wraakzuchtig en komen in opstand tegen elke vorm van macht en manipulatie. Pluto door het teken Steenbok heeft invloed op elke structuur en regelgeving. Daaronder vallen ook aardbevingen en allerlei situaties waardoor men gedwongen wordt om de controle van het eigen leven los te laten, Dit kan vooral tijdens de retrograde fase van Pluto in extreme vormen voorkomen. Herinneringen al dan niet leuk komen voorbij als Pluto retrograde is. Hoe en wanneer en op welke manier de actuele Pluto invloed op jou leven heeft hangt af door welk huis van je geboortehoroscoop hij gaat en of hij aspecten maakt met planeten en/of belangrijke punten in je geboortehoroscoop. Soms word je tijdens de periode dat de actuele Pluto  contact met je geboortehoroscoop maakt gedwongen om te laten gaan wat je zelf niet uit eigen vrije wil kunt loslaten. Een aspect van Pluto kan soms 3 tot 5 jaar duren. De invloed van Pluto beweegt zowel de massa als het individu om de controle en macht over het leven los te laten. Alles waardoor je het gevoel krijgt dat het je dwingt of als je zelf op de een of andere manier ergens dwingend invloed op uit wilt oefenen, kan je beter loslaten. Ook elk vooroordeel houdt indirect de mogelijkheid om evalueren tegen.  Pluto leert je dat je eigenlijk nergens invloed op kunt uitoefenen en zodra je dat accepteert alles gaat volgens (onbewust) plan. Op 22 april 2018 gaat Pluto weer retrograde op 21:17 graden Steenbok.