Webdesign: Pascale Braun 1 februari 2017
Stress counselling Het conflict tussen het individu en de maatschappij speelt een grote rol bij stressgevoeligheid. Het  innerlijk conflict in het individu veroorzaakt stress. Het vinden van een eigen plaats in de  maatschappij en daarbij toch jezelf kunnen zijn is een proces dat bij velen oorzaak is van  geestelijke en/of lichamelijke verstoring.  Counselling is geen magische formule waarmee een probleem op stel en sprong kan worden  opgelost. In feite is counselling er niet op gericht om oplossingen te bieden. Counselling leert de  mens hoe hij beter kan omgaan met zijn problemen en hoe hij zelf een oplossing kan vinden voor  de problemen. Counsellen wil o.a. zeggen: adviseren, raad geven en een spiegel voorhouden.  Counsellen is meer dan alleen een therapie op iemand loslaten. Counsellen is het holistisch  benaderen van een probleem. Counsellen is een cliënt helpen onder alle omstandigheden op eigen  niveau optimaal te functioneren en die persoon daarin de weg te wijzen. Samenvattend is  counselling veelomvattend en heeft zij haar wortels hoofdzakelijk in de psychotherapie,  psychodynamiek, transactionele analyse, gestaltpsychologie, zenboeddhisme en bestaat zij in de  praktijk dus uit een holistische aanpak.   Astrologie en stresscounselling In mijn praktijk gebruik ik de geboortehoroscoop van de cliënt als referentiekader tijdens   counsellingsessies.   Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wil je een afspraak maken, neem dan  contact met mij op of vul het contactformulier in op de contactpagina.    Relatietherapie   Hebben jij en je partner relatieproblemen waarin je inzicht wilt krijgen en waarvoor je een  oplossing zou willen vinden? Maak dan een afspraak voor enkele counsellingsessies, door deze  gesprekken zal je snel inzicht krijgen in je problemen en hoe je deze op zou kunnen lossen.   De geboortehoroscopen van twee mensen en de composiethoroscoop kunnen gebruikt worden als  referentiekader tijdens de counselling gesprekken om meer inzicht te krijgen in de relatie en  onderlinge problemen.   Een compositie horoscoop is een horoscoop die samengesteld is uit de horoscopen van beide  partijen. Deze horoscoop geeft specifieke informatie betreffende een relatie, lees meer over  astrologie en relaties op de speciale pagina over relaties en astrologie.  Afspraak  Er wordt altijd eerst een afspraak gemaakt voor een intake gesprek.  Tijdens het gesprek wordt het probleem besproken en afgesproken hoe we e.e.a. gaan aanpakken.  Als uit het intake gesprek blijkt dat je meer baat zult hebben bij een andere aanpak wordt die met  je besproken, doorverwijzen naar een collega therapeut behoort ook tot de mogelijkheden.   Ook wordt aangegeven hoeveel sessies dat er nodig zijn. Dat zijn er meestal minimaal vier tot  maximaal acht.    Ga naar de contactpagina als je meer informatie wilt of een afspraak met mij wilt maken 
Astrologie & Counselling Jopie Martens Counselling
Vergoeding  De vergoeding voor het intake gesprek is  € 45,- 1e sessie 1,5 uur € 85,- 2e sessie 1,5 uur € 65,- Extra tijd per 15 min € 12,- . Alle vergoedingen zijn incl. 21 % btw.
Home Consult Counselling Actueel Cursus Relatie Transit Links Contact Counselling