Webdesign: Pascale Braun 22-12-2017
Astrologie & Counselling Jopie Martens Nieuwsbrief Home Consult Counselling Actueel Cursus Relatie Transit Links Contact
Volg mij op twitter en facebook
Nieuwsbrief 2018-01 Allereerst de allerbeste wensen voor 2018 Dat al je wensen voor 2018 uit mogen komen, maar vooral een goede gezondheid en veel liefde voor 2018! In deze nieuwsbrief actuele informatie over de planeetstanden en hun (positieve) invloeden voor 2018. Het teken Steenbok voert in het begin van het nieuwe jaar de boventoon. Op 21 december om 17:29 uur is de Zon naar het teken Steenbok gegaan. En dit was meteen de kortste dag. Vanaf nu gaat de Zon weer klimmen en blijft het elke dag gemiddeld een minuutje langer licht! De winter is begonnen. Niet alleen de Zon is het teken Steenbok ingegaan maar ook Saturnus is op 20 december om 5:49 uur naar het teken Steenbok gegaan. Saturnus heerst over het teken Steenbok dus gaat momenteel door zijn eigen teken en kan daardoor zijn kwaliteiten optimaal tot uitdrukking brengen.  Pluto loopt al sinds 2008 in het teken Steenbok inmiddels zijn we wel gewend dat Pluto tijdens zijn doorloop door het teken Steenbok elke structuur omvergooit en dat geen uitdaging te groot is. Wat we vóór 2008 niet voor mogelijk hielden gebeurd nu of is reeds gerealiseerd.  Op 9 november 2017 is de Zwarte Maan het teken Steenbok ingegaan en op 25 december is ook Venus dit teken ingegaan. We starten dus het nieuwe jaar met de nadruk op het teken Steenbok.  Wat zou het voor 2018 kunnen betekenen dat het jaar begint met de Zon, Saturnus, Pluto, de Zwarte Maan en Venus in het teken steenbok. Het teken Steenbok volgt op het teken Boogschutter. Boogschutter is de energie die aanzet tot het verbreden van de horizon en het aangaan van uitdagingen. Het teken Steenbok geeft de energie om de uitdagingen verder vorm te geven in de stof (ambitie). We kennen allemaal de Steenbok in de natuur, het dier wat naar de hoogste top van de berg gaat en daar blijft staan en alle natuurgeweld trotseert. De invloed van de Steenbokenergie is dan ook enorm. Wie de energie van dit teken ervaart weet dat hij innerlijk een krachtbron bezit, waarmee hij de hele wereld aankan. Het is soms een kwestie van jezelf afstemmen op deze kracht en vertrouwen hebben dat je door de natuur gedragen wordt zonder je daar constant zorgen over te maken. In wezen wordt elke weerstand door de steenbok ervaren als een uitdaging voor een krachtmeting. Zo zou je je als mens ook uitgedaagd kunnen voelen om altijd te gaan voor de eindstreep en niet op te geven voor je er bent.  Waar ga jij je voor inzetten het komende jaar? De energie van het teken Steenbok zorgt er vaak voor dat bepaalde tradities omver gegooid worden of dat iets eindigt en juist hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor groei. Want waar een probleem is is ook de kracht om de strijd aan te gaan en het probleem te overwinnen. Een echte Steenbok geeft nooit op en dat geldt ook voor de mensen die door dit teken beïnvloed worden. Iedereen heeft het teken Steenbok op een sector in zijn geboortehoroscoop. De omstandigheden aangegeven door die sector worden, als de Zon door het teken Steenbok gaat, in beweging gezet. Zie het als een uitdaging. De tijd dat de Zon door het teken Steenbok gaat is meestal geen tijd om lui achterover te gaan zitten, maar een tijd om na te gaan waar je ambities liggen en voor welke zaken jij je in wilt zetten. De Zon blijft tot 20 januari in het teken Steenbok. Saturnus blijft langer in dit teken en oefent op ieder individu zijn invloed uit door de contacten die hij maakt met de persoonlijke horoscoop. Saturnus in het teken Steenbok Saturnus gaat de ambities maatschappelijk en economisch versterken door sinds 20 december 2017 in het ambitieuze teken Steenbok te gaan lopen. De doorgang van Saturnus door dit teken duurt echter geen maand zoals de doorgang van de Zon. Saturnus blijft tot 22 maart 2020 in het teken Steenbok. Ook persoonlijke ambities worden door Saturnus in het teken Steenbok versterkt. Maar dan op het gebied dat aangegeven wordt door de sector die bezet is door het teken Steenbok in de persoonlijke geboortehoroscoop. Op vele fronten zullen we ontdekken dat er een grens bereikt is en dat het er nu op aankomt dat we onze verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Het is belangrijk dat het besef ontstaat dat je als je ergens verantwoordelijk voor bent je er niet meer omheen kan. Als je hebt geleerd van je ervaringen het afgelopen jaar zal je tijdens deze periode je grenzen beter bewaken en duidelijk weten waar je voor wilt gaan. En wat tot jou verantwoordelijkheden hoort. Dit is vooral een goede periode om in je eigen kracht te gaan staan. Schuif niets af op anderen wat jou zelf aangaat, maar ga er voor en je zult merken hoeveel kracht en vertrouwen dat geeft. Maak je eigen keuzen en bepaal je eigen grenzen. Deze beweging kunnen we ook zien in het grote geheel op maatschappelijk en economisch vlak ook daar zullen grenzen getrokken worden en geldt van nu af aan het gezegde, geen woorden maar daden.  Pluto in het teken Steenbok sinds 2008 Nu Saturnus ook in het teken Steenbok loopt zullen Saturnus en Pluto elkaar versterken en zelfs een conjunctie met elkaar gaan maken in 2020. Pluto in het teken Steenbok zal ook dit jaar veel invloed uitoefenen op het wereldgebeuren, aangaande macht en als gevolg daarvan geweld en manipulatie. Met Pluto door dit teken blijft geen enkele structuur overeind en worden “oude regels en wetten” steeds vaker omver gegooid. Zodat de doorgang van Saturnus door dit teken weer nieuwe grenzen kan aangeven en deze ook kan bewaken. Pluto blijft tot 2024 in het teken Steenbok. Laten we hopen dat machthebbers en grote corporaties die de macht in handen hebben in deze periode ontmanteld worden en ten onder gaan. Dat kan o.a. gebeuren doordat we onszelf bewust worden een eigen verantwoordelijkheid te hebben aangaande ons leven. Wij zijn het zelf die onze macht uit handen gegeven hebben, maar steeds vaker komen we tot inzicht dat bepaalde zaken die buiten ons zelf geregeld worden niet gaan zoals wij zouden willen. Denk aan de gezondheidszorg, denk aan de voedselindustrie, op welke manier kunnen we hiervoor zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Het teken Steenbok heerst over “status” en “aanzien”. In ons persoonlijk leven staat het teken Steenbok voor de manifestatie van het “ego”. Wanneer we ons bewust worden van de vergankelijkheid die verbonden is met het ego, dan zullen we bewuster met ons innerlijke zelf omgaan en naar onze ziel gaan luisteren. Het opheffen van macht en manipulatie begint bij jezelf, door er afstand van te nemen en van binnenuit je grenzen te bepalen en bewust verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.  Nog meer invloed van het teken Steenbok  De Zwarte Maan loopt sinds november 2017 door het teken De Zwarte Maan blijft tot 6 augustus 2018 in het teken Steenbok Daar waar de Zwarte Maan gaat door de dierenriem zie je in eerste instantie dat de kwaliteiten van het dat teken ontkent worden, maar uiteindelijk haalt de Zwarte Maan juist de kwaliteiten van het teken naar boven en kan men er niet meer omheen. Dat zou betekenen dat er tijdens deze periode veel zaken die met macht en manipulatie te maken hebben doorzien en ontmanteld worden. Dit geeft de mogelijkheid om het gangbare te doorbreken en men zal pas tevreden zijn als de situatie van binnenuit goed voelt. In eerste instantie kan je door de Zwarte Maan in dit teken het gevoel hebben dat dingen alleen maar waarde hebben als je ze door zwoegen en zweten verwerft. Door geen aanstoot te nemen aan wat “men” vindt dat gedaan moet worden voordat men inzicht krijgt hoe te moeten leven, zal het tijdens de periode dat de Zwarte Maan door het teken Steenbok gaat, duidelijk worden dat alles er al is en dat we er alleen maar de verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen. Wanneer men alleen handelt voor eigen belang en niet in het belang van de samenleving dan zal men tijdens deze periode vaak zijn neus stoten. Met de Zwarte Maan door het teken Steenbok is het belangrijk je overtuigingen ten aanzien van bepaalde zaken te veranderen en alle lasten zullen van je af vallen. Een mens hoeft niet te zwoegen en te zweten en zware lasten te dragen om aanzien te krijgen. Besef dat alles er al is we hebben er alleen de zorg voor! De Zwarte Maan door een teken kan je leren de essentie van het teken te begrijpen. Wat betreft het teken Steenbok ontstaat het besef dat je je niet aan andermans goedkeuring hoeft te onderwerpen. Gekwetst zijn ontstaat door afhankelijk te zijn van andermans goedkeuring. Angst verdwijnt als je thuiskomt bij jezelf. De Zwarte Maan opent het kanaal naar de werkelijke waarde van de mens. Tijdens deze periode kunnen oude structuren, kaders en wetten doorbroken worden. Men wordt zich bewust het leven te leven van binnenuit! Venus in het teken Steenbok Op 25 december is ook Venus dit teken ingegaan en blijft hier tot 18 januari. Venus behoort tot de snelle planeten en als hij niet retrograde gaat blijft hij niet langer dan een maand in een teken. Venus is de planeet die heerst over verbinding. Daar waar de invloed van Venus geldt zal er sprake zijn van harmonie en wordt de balans gezocht. Venus in dit teken zal het gevoel geven dat men serieus met elkaar omgaat en vrede en harmonie tracht te bewerkstelligen op zakelijk terrein. Het aangaan van relaties kan soms tijdens de duur dat Venus door het teken Steenbok worden aangegaan op basis van angst, of voor de vorm, in plaats van uit de liefde of voor de harmonie die gewenst is. Het is belangrijk dat relaties gebaseerd zijn op liefde in plaats van afhankelijkheid. Tijdens de doorgang van Venus door het teken Steenbok kan dit pijnlijk duidelijk worden.  Wat betreft de langzame planeten zijn Pluto en Saturnus al besproken, rest nog het over Jupiter, Uranus en Neptunus te hebben voor het begin van 2018  Jupiter in het teken Schorpioen sinds 10 augustus 2017. Jupiter blijft in dit teken tot 8 november 2018 Alles wat in de verbeelding ontstaat zal zich eens in de stof manifesteren. Jupiter heerst over onze verbeeldingskracht en schenkt ons moeiteloos vertrouwen. Reizen in gedachten of in fantasie het zijn allen zaken die door de energie van Jupiter worden gestimuleerd. Elke succesvolle onderneming is eerst in de verbeelding ontstaan. Jupiter is de planeet die verband houdt met het verbreden van de horizon door middel van o.a. studie en reizen. De energie van Jupiter wekt de nieuwsgierigheid op waardoor men altijd opzoek gaat naar wat het leven nog meer te bieden heeft. Het is de energie die ons levenskracht schenkt (Chi – Prana), Jupiter heerst over gezondheid en de geneeskracht in het algemeen. Ieder individu zal deze energie op een ander vlak ervaren omdat tijdens de geboorte de sector en het teken waar Jupiter in staat bepaald hoe deze energie zich kan uitdrukken. Jupiter in een bepaalde sector kan maken dat je je in de omstandigheden, verbonden met die sector, vaak rusteloos voelt en altijd in beweging wilt blijven. Het is ook vaak dat je wat betreft die omstandigheden wilt onttrekken aan verplichtingen. Ook betreffende de omstandigheden die verbonden is met de sector waar de actuele Jupiter doorheen loopt zal je ongeveer een jaar lang (of langer of korter afhankelijk van de grote van de sector) voelen en ervaren dat er sprake is van groei, uitbreiding en bewustwording. Het teken Schorpioen is het 8e teken van de dierenriem, dit teken is met het onbewuste van onszelf verbonden, maar ook met het collectief onbewuste. Als Jupiter door dit teken gaat zullen tijdens deze periode veel verborgen zaken aan het licht kunnen komen. Op persoonlijk vlak geeft het vooral behoefte aan groei, verandering en zelftransformatie. Ook kan Jupiter diepere vaak ook onbegrepen emoties aan de oppervlakte laten komen. Deze periode is zeer geschikt om de emoties onder ogen te zien en alsnog verwerken. Jupiter door het teken Schorpion kan letterlijk en figuurlijk voor een “erfenis” zorgen.  In de maatschappij kan je Jupiter in Schorpioen geprojecteerd zien in een `crisis’ en onherroepelijke veranderingen. Doordat er tijdens deze periode veel naar boven wordt gehaald kan er sprake zijn dat er op maatschappelijk vlak een aantal zaken zullen worden samengevoegd, fusies van bedrijven of samenwerking van bepaalde partijen die je voordien niet had voorzien kunnen zich voordoen. Op persoonlijk vlak kan deze periode gebruikt worden om zaken die je eerder alleen deed of beheerde nu samen met een partner of compagnon gaat beheren. Jupiter door het teken Schorpioen brengt zaken aan het licht. Dat wat het licht niet kan verdragen zal moeten worden losgelaten en wat over levenskracht en groeikracht beschikt zal op een nieuwe manier een invulling krijgen. Tijdens deze doorgang van Jupiter door Schorpioen zal er ook meer aandacht ontstaan voor alles wat met passie, religie, filosofie en het mysterieuze verband houdt. Uranus gaat door het teken Ram op 24 graden Ram Uranus doet 84 jaar over de hele dierenriem en blijft ongeveer 7 jaar in een teken Vanaf 16 mei gaat hij even naar het teken Stier. Op 7 augustus gaat hij retrograde en daardoor op 6 november weer even terug naar het teken Ram te gaan. Op 31 december 2018 staat Uranus op 28 graden Ram. Uranus in Ram zorgt vaak voor een “schokeffect”. Uranus schudt de mensheid wakker. Door de invloed van Uranus in het teken Ram kan er sprake zijn van weinig geduld, alles moet snel gerealiseerd worden. Ram is een avontuurlijk teken en we kunnen niet anders dan het avontuur aanvaarden en meegaan met de stroom en de ontwikkelingen die steeds sneller gaan. De combinatie van Uranus en Ram is heftig en kan maken dat de wereld snel verandert Sommige veranderingen lijken zich plotseling voor te doen, maar vele van die veranderingen zijn het gevolg van zaken die zich geleidelijk aan hebben opgebouwd in het onbewuste en nu escaleren Zaken waar men tot nu toe op kon vertrouwen verdwijnen. Alle “revolutie” dient één doel en dat is ruimte maken voor wedergeboorte!! Vertrouw altijd op de goede afloop - de universele wetten kloppen en zijn in harmonie! De periode dat Uranus in het teken Stier gaat lopen zal zich kenmerken door waarden die omvergegooid worden. Ook zal het effect hebben op het bankwezen en zo zal er wanneer Uranus in 2019 voorgoed in het teken Stier gaat lopen de 7 jaar die volgen een hele andere kijk op geld en bankzaken ontstaan.  Neptunus in het teken Vissen Sinds 3 februari 2012 gaat Neptunus door het teken Vissen en blijft in dit teken tot 31 maart 2025. Neptunus doorloopt in 164,79 jaar alle tekens van de dierenriem. Neptunus doet er gemiddeld 14 jaar over om een dierenriem teken te doorlopen. De Neptunus energie is verbonden met een hogere vorm van bewustzijn. De doorloop van Neptunus bevordert het spirituele bewustzijn aangaande de omstandigheden die met het teken verbonden zijn. De Neptuniaanse energie kan je in de meest zuivere vorm ervaren door meditatie. Meditatie brengt je in contact met de universele bronnen die onuitputtelijk zijn. Neptunus is de heerser van het teken Vissen en kan zich in dit teken optimaal uiten. Omdat Neptunus zo lang in een teken verblijft, is zijn invloed bepalend voor de tijdgeest.  Op 3 december 2017 maakte hij een driehoek (harmonisch) aspect met Jupiter op 112:30 graden Vissen. Omdat Jupiter op 9 maart retrograde gaat, gaat hij de driehoek met Neptunus nog twee keer maken. Namelijk op 25 mei op 16:20 graden Vissen en op 19 augustus op 15:36 graden Vissen  Harmonische aspecten tussen Jupiter en Neptunus zullen de intuïtie en het innerlijk weten van de mensen de komende de jaren versterken. De aandacht voor spirituele zaken groeit en er zal steeds meer aandacht aan gegeven worden. Vooral waar het gaat om eenheidsbesef, een gevoel dat in deze tijd meer en meer gaat leven. De combinatie Jupiter en Neptunus beide in geneeskrachtige tekens respectievelijk Schorpioen en Vissen, maakt dat men op een andere manier naar gezondheid gaat kijken. Het aspect versterkt de innerlijke geneeskracht. De invloed van zowel Jupiter als Neptunus kan inzicht geven aangaande de gezondheid. Het wordt steeds duidelijker dat de meest problemen zich voordoen door overdaad door externe zaken, of doordat men geen verbondenheid meer ervaart en het eenheidsbesef vaak ver te zoeken is. Men wordt er zich meer van bewust de aandacht op het eigen innerlijk te moeten richten en het leven totaal te gaan ervaren van binnenuit. De aspecten van Jupiter met Neptunus helpen hierbij. Neptunus in Vissen helpt je je dromen waar te maken door de aandacht op je dromen te richten en het in je gevoel te beleven alsof het werkelijk zo is. Steeds meer mensen gaan beseffen dat alles bestaat uit energie en dat de wereld door ons allen gemaakt wordt. Met onze gedachten maken we de realiteit. Positief denken en ook je innerlijk gevoel positief houden maakt dat we de wereld kunnen maken tot een paradijs zonder oorlog en zonder haat en nijd. Niets is goed en niets is slecht, het is wat het is. Geef iets wat niet goed voelt geen aandacht, dus geen voedsel. Als iets geen voedsel krijgt kan het niet overleven!  Samenvatting Ben je op zoek naar je wortels en ben je bereid om je eigen doel te volgen, maak gebruik van de invloeden van de planeten die door het teken Steenbok gaan. Stem je af op je innerlijke stem en volg die, je mag ophouden met strijden om de TOP te bereiken, maar simpel weg de uitdaging aangaan om je hart te volgen. Breek met oude structuren en gewoonten en ga met de stroom mee en leef van binnenuit. Als je nieuwsgierig bent wat de invloed van de actualiteit op jouw geboortehoroscoop is, kijk dan op mijn website, misschien kan een consult of jaarhoroscoop je meer inzicht geven voor het komend jaar!  Disclaimer Er kan geen garantie gegeven worden voor de juistheid van wat vermeld staat in deze nieuwsbrief. Beslissingen die men neemt naar aanleiding van wat men gelezen heeft vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de lezer.