Webdesign: Pascale Braun 22-12-2017
Astrologie & Counselling Jopie Martens Nieuwsbrief Home Consult Counselling Actueel Cursus Relatie Transit Links Contact
Volg mij op twitter en facebook
Nieuwsbrief 2018-03 Op 26 juni om 16:08 uur gaat Mars retrograde op 9:14 graden Waterman Mars blijft retrograde tot 27 augustus 16:06 uur Door de retrogradegang gaat Mars op 14 augustus terug naar het teken Steenbok. Als Mars op 27 augustus direct gaat lopen staat hij op de 28:37 graad Steenbok Wat wil het zeggen als een planeet retrograde gaat lopen? Planeten lopen retrograde als zij vanaf de aarde gezien teruglopen door de dierenriem. De invloed van retrograde planeten op de actuele gebeurtenissen en het karakter van de mens is interessant, omdat ze de werking van de planeetenergieŽn, zoals we die gewend zijn, vertraagt. Door de vertraging kan oponthoud ontstaan in de dagelijkse gebeurtenissen. Mars vertegenwoordigt o.a. in de astrologie de dadendrang, de wilskracht en het nemen van initiatieven. Alles wat verband houdt met ondernemen valt onder de beheersing van Mars.  Mars in de persoonlijke geboortehoroscoop De manier waarop iemand initiatief en zijn wilskracht toont is afhankelijk van het teken en huis waarin Mars tijdens de geboorte staat, en ook van de aspecten die Mars maakt in de geboortehoroscoop met andere planeten.  De actuele Mars wordt voelbaar en zichtbaar in het persoonlijk leven afhankelijk van het huis en teken waar de actuele Mars doorheen gaat. De wilskracht verbonden met Mars richt zich tijdens de retrograde periode naar binnen. Als Mars retrograde gaat betekent dat, dat we op een subtiele manier in een heroverwegingsfase komen wat onze activiteiten (en onze wil) betreft, in samenhang met het huis waar de actuele Mars doorheen gaat in je eigen geboortehoroscoop. Mars als elektrische uitstralende energie wordt door de retrogradegang magnetisch. Waardoor een onvermogen ontstaat om daadkrachtig in het hier en nu aanwezig te zijn. Je kan slecht voor jezelf bepalen wat je in het huidige moment zou willen doen. Het geeft vaak moeilijkheden bij het coŲrdineren van gedachten en handelingen. Daar waar opgetreden moet worden, waar initiatieven moeten worden ontwikkeld ervaart men vaak innerlijke onzekerheid, gevolg is versnippering van energie of een onvermogen juist te handelen. Mars heerst over het mannelijke in onszelf. Tijdens een retrograde Mars zie je vooral vrouwen in opstand komen tegen onderdrukking van hun mannelijke krachten. In perioden waarin Mars retrograde gaat, mag je verwachten dat je al je activiteiten gaat overwegen. Tijdens deze periode is het de bedoeling jezelf af te vragen of je hetgeen wat je wilt in overeenstemming is met je eigen innerlijk. Als je de afgelopen tijd dingen hebt ondernomen die niet goed aansluiten bij wat werkelijk van belang voor je is, zal je merken dat je tijdens de retrogradegang van Mars een aantal zaken zult herzien of zult terugdraaien. Hoe dan ook, Mars retrograde geeft verandering in je activiteiten. Het is ook goed mogelijk dat je zaken die je nog niet zo lang geleden hebt afgezegd of uitgesteld juist in deze periode gaat aanpakken.  Gezondheid Als de energie van Mars geen goed kanaal heeft zoekt het zich een weg en kunnen aan Mars gerelateerde klachten zich voordoen. Dat kan ook vallen, snijden en andere kleine ongelukjes tot gevolg hebben. Het immuunsysteem valt eveneens onder de beheersing van Mars en kan tijdens de retrograde periode van Mars extra te lijden hebben van stress. De eisen die het leven aan ons stelt kunnen een aanslag plegen op het immuunsysteem. Tijdens de retrograde gang van Mars kunnen virussen en epidemieŽn waarvan eerder al sprake was weer in alle hevigheid terugkomen. Mars heerst over de chirurgie, tijdens de retrograde periode van Mars worden er op dit gebied vaak meer fouten gemaakt, vooral als het ingrepen betreft aan het hoofd en de zintuigen. Het is beter, als het mogelijk is, om een operatie of ingreep op dit gebied uit te stellen tot Mars weer direct loopt. Wil je weten of jouw geboortehoroscoop sterk door de actuele retrograde Mars beheerst wordt of wat de invloed is, maak dan een afspraak met mij voor een telefonisch of schriftelijk consult. Je kunt ook kiezen voor een kwartaal overzicht, in het 3e kwartaal overzicht krijg je ook uitleg over Mars retrograde voor jou persoonlijk. Meer informatie vind je onder het kopje ďtransitĒ Mars retrograde in het teken Waterman Mars in een het luchtteken Waterman maakt geestelijk erg actief en maakt het moeilijk om op tijd te ontspannen of tot ontspanning te kunnen komen. De combinatie Mars en Waterman, geeft een houding van vrij willen zijn, niets van doen willen hebben met tradities en instellingen, dus tijdens deze retrograde periode zullen er hier en daar wel enige ďheilige huisjesĒ omver gegooid worden. De aandacht wordt vaak gericht op zaken die normaal aan de aandacht ontsnappen. Science fictions ideeŽn kunnen tot werkelijkheid worden. Na 27 augustus kunnen, er na alle heroverwegingen tijdens de retrograde periode, allerlei nieuwe initiatieven worden genomen. Mars retrograde maatschappelijk gezien Als Mars retrograde gaat is het minder gemakkelijk om direct in actie te komen. Deze periode vraagt om introspectie en zelfonderzoek. Relatieconflicten komen tijdens een retrograde gang van Mars vaker voor. Het is een periode van heroriŽntatie, waardoor eerder genomen besluiten kunnen worden teruggedraaid. Of dat men alsnog een besluit neemt over iets waar eerder geen besluit over genomen kon worden.  Tijdens deze periode kunnen we rekenen op een reeks gebeurtenissen waarover men weinig controle heeft. Mars houdt ook verband met oorlog en geweld. Tijdens de retrograde Mars kunnen er grote veranderingen ontstaan tussen strijdende partijen, ze kunnen opnieuw om de tafel gaan zitten, maar het kan ook voor komen dat waar eerst de vrede getekend was, men nu op dat besluit terugkomt en een oud conflict weer oplaait. Er kan sprake zijn van aftreden van politieke leiders, mislukken van staatsgrepen en het lanceren van raketten. Er kunnen meer aanslagen plaatsvinden en deze pakken anders uit dan men gepland had. Uiterlijk gezien geeft de Mars retrograde vaak ongelukken, het mislukken van bepaalde acties etc. Mars retrograde vraagt van regeringsleiders, wereldleiders om rond de tafel te gaan zitten en het hele wereldgebeuren te herzien en te komen tot een andere en betere aanpak. Ook het vluchtelingen probleem zal tijdens deze periode uitgebreid onder de aandacht van regeringsleiders worden gebracht en ook op dit gebied kunnen eerder genomen besluiten worden teruggedraaid of herzien.  De retrograde gang van Mars kan inzicht geven over een onjuiste aanpak. Elke impulsieve of ondoordachte actie kan tijdens deze periode verkeerd uitpakken. Na 27 augustus kunnen we zien of overleg en introspectie hun vruchten zullen afwerpen. Er is zoveel behoefte aan inzicht en op zoveel gebieden behoefte aan een ommekeer, denk aan het onderwijs, de gezondheidszorg, het vluchtelingenprobleem, als men zich heroriŽnteert tijdens deze fase kunnen er mogelijk op velerlei gebied veel stappen in een goede richting worden gezet. Ook wat betreft zakelijke transacties en sportevenementen kan men zich tijdens Mars retrograde heroriŽnteren en wordt er ook hier vaak op eerder genomen besluiten teruggekomen. En niet onbelangrijk gedurende de retrograde Mars kan je beter geen nieuw auto aanschaffen, de kans dat er iets niet goed mee gaat is groter dan bij aanschaf tijdens een direct lopende Mars. Samenvatting Voor de conservatieveling en degenen die erg vasthouden aan tradities is dit waarschijnlijk niet zoín fijne periode. Deze energie versterkt het idealisme op alle fronten, technologisch, spiritueel, milieu, geloof, noem het maar op er zullen op heel veel vlakken nieuwe ideeŽn opkomen. Democratie, vrijheid en broederschap horen bij het teken Waterman. Er zal zeker deze periode in de hele wereld actie gevoerd worden voor het handhaven en ontwikkelen van de democratie en vrijheid van meningsuiting. Mars in het teken Waterman, geeft aan alles een nieuwe impuls en kan leiden tot sociale ontwikkelingen en hervormingen op humaan menselijk vlak. Confrontaties zowel in je privť leven als op collectief vlak zullen niet uitblijven. Maar ook uit het grootste conflict komt vaak iets goeds. Soms heeft men een flinke confrontatie nodig om bewust te worden wat werkelijk van waarde is. Let de komende periode eens extra op wat je irriteert en wat het in jezelf is wat je graag anders zo willen zien. Nieuwe ideeŽn kunnen opborrelen, noteer ze en breng ze naar buiten als Mars op 27 augustus weer direct gaat lopen.  Ik wens iedereen een fijne zomer met heel veel inzicht Disclaimer Er kan geen garantie gegeven worden voor de juistheid van wat vermeld staat in deze nieuwsbrief. Beslissingen die men neemt naar aanleiding van wat men gelezen heeft vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de lezer.