Astrologie & Counselling Jopie Martens Nieuwsbrief Home Consult Counselling Actueel Cursus Relatie Transit Links Contact
Volg mij op twitter en facebook
Nieuwsbrief 2019-02 Mercurius retrograde sinds 5 maart Uranus naar het teken Stier sinds 6 Maart Mercurius retrograde in het teken Vissen Op 5 Maart om 9:29 uur is Mercurius retrograde gaan lopen in het teken Vissen Mercurius heerst over alle beweging, communicatie en uitwisseling. Mercurius in het teken Vissen maakt dat het denken visionair wordt. Mercurius in het teken Vissen stimuleert het beeldend denken. Met Mercurius in Vissen is het meer een ďwetenĒ dan dat men zaken analytisch gaat bekijken. De retrograde gang van Mercurius in het teken Vissen kan ook verwarring geven tijdens deze periode is er vaak sprake van communicatie storingen. Mercurius gaat door het teken Vissen en je persoonlijke ervaring met deze retrograde gang wordt zichtbaar door het huis in je geboortehoroscoop waarover het teken Vissen heerst. Dat kunnen ook meerdere huizen zijn. Op dat gebied kunnen deze periode zaken anders zijn dan je verwacht. Moet je tijdens deze periode belangrijke beslissingen nemen of overeenkomsten tekenen, controleer alles dan twee keer of laat iemand anders de belangrijke papier doorlezen voordat je iets besluit. Zoals altijd tijdens een retrograde Mercurius kunnen poststukken kwijtraken. Dingen komen niet aan, een aankoop gaat niet door etc. Daar het teken Vissen ook heerst over 2e hands spullen is dit een super goede tijd om deze te koop aan te bieden. Zeker als het teken Vissen in jou horoscoop op het 3e huis staat. Trek extra tijd uit om te reizen, want zowel op de weg, op het spoor als in de lucht kunnen er vertragingen optreden. Mercurius gaat 28 Maart om 15:00 uur weer direct lopen. Uranus door het teken Stier Op 6 maart 2019 om 9:28 uur is Uranus definitief het teken Stier ingegaan. Uranus kwam vorig jaar voor de 1e keer het teken Stier in op 15 mei 2018. Op 7 augustus 2018 ging hij retrograde om daardoor op 6 december 2018 tijdelijk terug te gaan naar het teken Ram. Nu is het zover dat Uranus dus op 6 maart het teken Ram voorgoed heeft verlaten. Althans voor de komende 77 jaar.  Uranus doorloopt in 84 jaar de hele dierenriem en verblijft daardoor dus ongeveer 7 jaar in een teken van de dierenriem. Het belangrijkste aspect dat Uranus gemaakt heeft vanuit het teken Ram met andere planeten is het vierkant met Pluto. Dat maakte dat er veel spanning was op alle gebied in de jaren 2012 tot en met 2015. Ik heb daar vaak over geschreven in de nieuwsbrieven van 2012 tot en met 2015. Wat vooral is bijgebleven zijn met name de economische crises, de vele natuurrampen, terroristische aanslagen etc. En nu lijkt het meteen alsof Uranus in Ram alleen maar ellende veroorzaakt heeft en dat is zeker niet het geval. Alle situaties goed of slecht die zich voordoen onder invloed van Uranus dienen om de mensheid `wakkerí te schudden of wel `los te makení uit een patroon of situatie die de ontwikkeling van de mensheid belemmerd. Ram is het teken dat verband houdt met het IK bewustzijn. Met Uranus door het teken Ram kunnen we concluderen dat de afgelopen zeven jaar vooral te maken hadden met het bewust worden van het `ikí. En zoals in alle gevallen vaak gebeurd kan dat ook doorslaan en zie je in de huidige tijd heel veel mensen die dit zo sterk benadrukken dat de compassie en liefde voor elkaar ver te zoeken is. Maar juist ook doordat de balans doorslaat naar de andere kant leren we vaak het tegendeel weer te vinden. Uranus vierkant Pluto heeft heel wat heilige huisjes omver gegooid en met name heel wat fundamenten (Pluto in Steenbok) die niet klopte omver gehaald. De banken kwestie en alle gevolgen daarvan hebben veel verandering gebracht en ook heeft dit aspect in vele persoonlijke levens de onderste steen boven gehaald.  Uranus heerst over vernieuwing in het teken Ram een vuurteken heeft hij voor veel hervormingen op alle gebied gezorgd, met name dat van het individu. Met Uranus in het teken Stier is de tijd aangebroken om vernieuwing toe te staan op het gebied van waarden en zekerheiden.  Nu Uranus in het teken Stier loopt, zal het `ikke`, `ikke`, sterk afnemen. Na de bankencrisis hopen we op wat meer stabiliteit. Het teken Stier is een aarde teken, het heerst over de materie die ons veiligheid en zekerheid biedt. Het heerst over financiŽn, het heerst over talenten die vooral de kunstzinnig en creativiteit benadrukken. Het teken Stier heerst over alle aardse zaken, dus ook voedsel en landbouw. Waar Uranus gaat zullen we altijd te maken krijgen met vernieuwing . Uranus door het teken Stier zal dus vernieuwing brengen op het gebied van financiŽn, ander geldstelsel? Kunst en creativiteit nieuwe vormen van expressie? (D3 printers, technologische ontwikkelingen op het gebied van kunst? Vernieuwing op het gebied van landbouw en daardoor voeding en gezondheid.  Positieve uitingsvormen Geniale ideeŽn die uit de lucht komen vallen en met Uranus in het teken Stier kan zich dat uiten in bijzondere invallen op financieel en creatief vlak. Tijdens deze periode is het mogelijk dat bepaalde denkbeelden de hele wereld gaan veranderen. Denk daar bij een het financiŽle stelsel zoals het nu is en hoe het over 7 jaar zal zijn, daar kan je je nu nog weinig bij voorstellen, maar we gaan het meemaken. Uranus in het teken Stier biedt de mogelijkheid om vastgelopen situaties te doorbreken. Uranus heerst over computertechnieken, moderne technieken in autoís en vliegtuigen. Uranus in het teken Stier kan voor een revolutie zorgen op dit gebied. Alles wat er aan vernieuwing plaatsvind tijdens de doorgang van Uranus in het teken Stier zal een bijdrage leveren aan het bewustzijn, het besef dat alle materie en alles uit energie bestaat zal een steeds meer bewezen en geaccepteerd gaan worden.  Disharmonische uitingsvormen Zowel op collectief vlak als persoonlijk vlak kunnen er zich tijdens aspecten van Uranus in het teken Stier plotselinge zaken voordoen, waardoor de wereld of je persoonlijk leven op zijn grondvesten zal schudden Gebeurtenissen die zich voordoen en niet meteen positief voelen doen zich vaak voor als je al langer het gevoel had dat dingen niet meer klopte. Het onbewuste zend dan signalen van ontevredenheid uit, daardoor doen zich omstandigheden voor waardoor er iets anders tot stand kan komen. Het is soms moeilijk om in een oogopslag te zien waarom dingen gaan zoals ze gaan, omdat onze emoties en gevoelens met de situatie aan de haal gaan. Angst is nooit een goede leermeester! Waar liefde heerst is geen plaats voor angst. Alles in het leven komt en gaat en is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Uranus in Stier in jouw persoonlijke geboortehoroscoop Welke patronen zou jij willen doorbreken? Op welk vlak heb jij het gevoel niet met jezelf verbonden te zijn? Het huis of huizen die Uranus de komende jaren in jouw persoonlijke horoscoop doorloopt geeft jou specifiekere informatie over hoe je tot een doorbraak kan komen. Het huis waar het teken Stier in je geboortehoroscoop over heerst is het gebied waar je meestal rustig en kalm de dingen accepteert zoals ze zijn en gaan. Uranus door dit gebied zorgt er de komende 7 jaar voor dat er een nieuwe wind door deze omstandigheden waait.   Heb je vragen over de doorgang van Uranus in jou geboortehoroscoop bel me gerust, of bezoek mijn website http://www.jopiemartens.nl/consult.htm Wil je met anderen praten over dit onderwerp wordt dan lid van de besloten fb groep https://www.facebook.com/groups/2721623034530588/ Jopie Martens Astrologie en Counselling Telefoon 0654787055  Disclaimer Er kan geen garantie gegeven worden voor de juistheid van wat vermeld staat in deze nieuwsbrief. Beslissingen die men neemt naar aanleiding van wat men gelezen heeft vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de lezer.